planSELECT


 
Bel 088 088 0288 of mail
info@planselect.nl
 
Hoe werkt planselect?
Planselect brengt de perfecte match tot stand.

Zoekt u een personeelsplanner? We inventariseren hoe de organisatiestructuur in elkaar zit, hoe de werkprocessen verlopen en wat de bedrijfscultuur is. Op grond hiervan maken wij een profielschets van uw organisatie.

Snel en goed resultaat.

Welke planner past bij uw profiel? We screenen personeelsplanners in ons bestand. Vergelijken hun competenties en mogelijkheden met uw eisen en wensen. Wanneer er veel overeenkomsten zijn, brengen we u met elkaar in contact. Onze ervaring leert dat het in zo’n geval meestal meteen klikt.