planSELECT


 
Bel 088 088 0288 of mail
info@planselect.nl
 
Capaciteitsplanner

Branche
Vakgebied
Standplaats
Opleidingsniveau
Dienstverband

Medisch
P&O / HRM
Utrecht
HBO
Parttime vanaf 01-02-2011 tot 30-04-2011


Functie inhoud:

Doel
Doel coördinator planning: Realiseren van de doelstellingen die betrekking hebben op een efficiënt planningsbeleid van de paramedici (incl. sportartsen, fitness, oproepkrachten en stagiaires) en faciliteiten zodat continuïteit gewaarborgd blijft en rendabiliteit gemaximaliseerd wordt. Het verschaffen van managementinformatie betreffende o.a. de productiviteit, omzet en bezettingsgraden van de teams, medewerkers, specialisaties en locaties.
Doel coördinator informatie: verantwoordelijk voor het vertalen van gewenste functionaliteit naar informatiesystemen die aansluiten bij businessprocessen, project coördineren bij ontwikkeling en implementatie en het functioneel beheer van de applicatiesystemen.

Taken en Verantwoordelijkheden
Coördinator planning:
 • Is verantwoordelijk voor een zo effectief mogelijke planningsbeleid van de werkzaamheden van de paramedici, fitness en locaties in overleg met de teammanagers en coaches.
  • Beheert en maakt inzichtelijk de roosters van de paramadici
  • Zorgt ervoor dat in eerste instantie de paramedici aan de hand van de afgesproken procedures zo effectief mogelijk worden ingezet ten behoeve van de realisatie van de planningsdoelstellingen. Zorgt voor een zo goed mogelijke spreiding van de capaciteit over de verschillende locaties dusdanig dat openingsuren alsmede de faciliteiten zo maximaal mogelijk zijn worden benut.
  • Coördineert het proces tav. de zomer- en kerstvakantieplanning, geeft de kaders aan in overleg met de adjunct directeur.
  • Ziet erop toe dat de groepsplanning zo efficiënt en renderend mogelijk plaatsvindt volgens de afgesproken procedures.
  • Ziet er op toe dat er tezamen met de afdeling patiëntenplanning een strakke planning van de agenda van paramedici wordt verzorgd. Houdt daarbij goed eventuele aparte afspraken (bijv. met ZZP’ers) en de planning van paramedici welke voor kortere of langere periode afwezig zijn geweest goed in de gaten.
  • Heeft inzicht en bewaakt de capaciteitsplanning over een langere periode (1 week – 1 jaar).
  • Stelt procedures (waaronder ook voor de zelfsturing van teams) op om het bovenstaande te waarborgen.
 • Geeft leiding op motiverende en gepaste wijze aan de patiëntenplanner
  • Ervoor zorgdragen dat er per jaar een functionerings- en een beoordelingsgesprek wordt gevoerd per medewerker volgens de daarvoor geldende procedure.
  • Stuurt adequaat de medewerkers aan en zorgt ervoor dat zij werken conform de opgestelde draaiboeken.
  • Zorgt voor adequate personele planning en vervanging bij afwezigheid.
  • Zorgt voor een up-to-date kennisniveau en draaiboek ten behoeve van de patiëntenplanner met input/ondersteuning van de patiëntenplanner
 • Accordeert, beheert, coördineert en controleert de inzet van oproepkrachten volgens de afgesproken jaarlijkse doelstellingen met betrekking tot de na te streven % flexibele arbeidskrachten. Zorgt voor een toereikende pool van oproepkrachten voor de verschillende bedrijfsonderdelen.
 • Accordeert, coördineert en controleert de inzet van stagiairs. Zorgt ervoor dat de jaarlijkse doelstellingen met betrekking tot de hoeveelheid in te zetten stagiairs alsmede ook de afgesproken omzet van de stagiairs wordt gerealiseerd.
 • Geeft input aan de desbetreffende leidinggevende op het functioneren van de paramedici vanuit een planningsoptiek.
 • Beheert en controleert eventuele meer- en overwerkuren van de paramedici.
 • Stelt jaarlijks de doelstellingen op voor het begrotingsproces tav. de meest belangrijke KPI’s van de planning, te weten het rekenmodel, productiviteit, omzet/fte, bezettingscijfers, % oproepkrachten, aantal en omzet stagiaires, etc.
 • Levert periodieke management rapportages aan ten aanzien van de planning, te weten; productiviteit, omzet/fte, bezetting, KPI’s aan de hand van het rekenmodel, % oproepkrachten, aantal en omzet stagiaires etc. Doet voorstellen (bijv. in bezetting) en stelt bij ten aanzien van de trends.
 • Is verantwoordelijk voor het proces van de (maandelijkse) urenregistratie, de controle en verwerking van de oproepuren, overwerk/meeruren en de salariscomponenten van de variabele beloning.
 • Is verantwoordelijk voor het systeem met betrekking tot de planning en de daarvoor vereiste opzet van de agenda’s.

Coördinator informatie
 • Het uitvoeren van een business analyse waarbij gewenste functionaliteit naar informatiesystemen vertaald worden die aansluiten bij businessprocessen.
 • Het coördineren van de projecten bij ontwikkeling en implementatie van deze informatiesystemen
 • Het functioneel beheer van de in gebruik zijnde applicatiesystemen in de organisatie
 • Het aanleveren van relevante managementverslaglegging.
 • Aansturing van ict bedrijf die verantwoordelijk is voor het onderhouden van de hardware
 • Overige taken welke logischer wijze tot de functie kunnen worden gerekend.

Bevoegdheden
 • Goedkeuringsfunctie tav. inzet oproepkrachten, roosterwijzigingen, wijzigingen FTE van paramedici
 • Aanspreken van de paramedici.
 • Mede beoordelen van paramedici.
 • Signalering- en adviesfunctie.

Profiel
Hbo-niveau, bij voorkeur BE
Excel, ICT vaardig
Minimaal 5 jaar werkervaring als (capaciteits)planner liefst in een zorggerelateerde setting
Analytisch denken
Proactief
Communicatief
Besluitvaardig
Flexibele werkhouding en instelling
Gericht op samenwerking en afstemming
Stressbestendig
Terug         Tip        Reageer direct          Print